Lev

Časový úsek: 23.7. - 22.8.
Živel: Oheň
Vládce planety: Slunce
Princip: Individualita, exprese, síla, pud sebezáchovy
Základní myšlenka: "Jsem"

Časovému úseku, kdy Slunce putuje ve znamení Lva, vládne plné léto. Plody přírody se rozvíjí do plné zralosti. Semeno, které rozpuklo ve znamení Berana, nechává ve Lvu vyniknout své individuální schopnosti. Veškerý život se nachází na vrcholu.

Citové bohatství, které v Rakovi působilo ještě nevědomky, se v této fázi projevuje navenek a stává se emocionálním výrazem individuality.

Ve Lvu dochází k "přechodu od nevědomí k vědomí, od Ne-já k Já". U Raka byla vytvořena přijímací úrodná prapůda.

U Lva se nyní setkáváme se Sluncem jako tvůrčí prasílou. Zde člověk poznává zenit své individuality a učí se z vědomí tohoto "Já jsem já" vyjádřit sám sebe a dozrát v samostatnou osobnost. Ve lvech, ovlivněných proudem energie našeho ústředního nebeského tělesa Slunce, se tříští průkopnická radost ze života a kreativita.

Způsoby meditace, v jejichž centru stojí emocionální představa sebe sama, světlo a láska, jsou proto cvičeními principu Lva.

Meditace lásky
Světelná meditace
Zvěrokruh