Blíženci

Časový úsek: 21.5. - 21.6.
Živel: Vzduch
Vládce planety: Merkur
Princip: Intelekt, komunikace, řeč, funkčnost
Základní myšlenka: "Mohu"

Blíženci jsou znamením, které vládne v poslední jarní třetině. V člověku-Blíženci ještě vládne harmonie protikladů. Potřebuje štěpení, rozkládání a uspořádání, aby se dokázal orientovat ve vnějším prostoru, aby zažehnal pomocí označování a pojmenování obavy z nových zkušeností.

Zrozenec v tomto znamení se ke všemu staví nezávazně. Ztotožňuje se výhradně se svým intelektualizmem a má sklony činit všechno relativním. Jeho úkolem je pozitivní nasazení nesmírné flexibility, kterou má k dispozici. S její pomocí může rozvinout schopnost postoje hodnocení, udržení přehledu, nalezení syntézy a tyto poznatky pak zprostředkovat svému okolí.

Blíženci jsou znamením intelektu, nazývání věcí, komunikace a řeči. Na tělesné úrovni jsou Blížencům přiřazeny plíce.

 Principu Blíženců tedy dokonale odpovídají dvě skupiny rozdílných forem meditace: jde o slovní a dechové meditace.

Metaforická meditace
Vokálové dýchání
Zvěrokruh