Praktické rady pro cvičence

- Jógu mohou cvičit mladí i staří.
- Máte-li však pochybnosti, zda je vhodná i pro Vás, informujte se u svého lékaře či cvičitele jógy.
- Prosím informujte cvičitele o svých zdravotních potížích.
- Jóga se nesmí cvičit pod vlivem alkoholu nebo drog!
- Není vhodné cvičit s plným žaludkem.
- Dodržujte pitný režim.

Oblečení a příprava na cvičení:
- Na cvičení si vezměte pohodlný a volný oděv, nejlépe z přírodních materiálů.
- Cvičí se v čistých ponožkách nebo na boso.
- Sundejte si vše, co by Vám mohlo překážet (hodinky, řetízky, náramky, brýle).

Cvičení:
- Mějte na paměti možnosti svého těla.
- Pokud budete mít jakékoli zdravotní problémy, informujte o tom cvičitele.
- Cvičí se pomalu, aby bylo zároveň možné cvičit i v duchu.
- Neporovnávejte se s ostatními.
- Nepřepínejte se. Nesnažte se docílit rychlých pokroků za každou cenu.
- Žádný cvik by neměl bolet.
- Pokud Vás některý bolí, cvičte ho s menší intenzitou nebo ho necvičte vůbec.
- Je důležité procvičovat obě strany stejně, a nevěnovat se víc té pružnější.
- Nebojte se na cokoli zeptat.

Pravidla:
- Prosím přicházejte na kurz včas (cca 15 minut předem), vyhnete se rušení probíhající relaxace.
- Pokud přijdete pozdě, chovejte se tiše.
- V případě, že jste si kurz předplatili a v průběhu kurzu jste onemocněli, můžete permanentku přenechat jiné osobě, která se vaší permanentkou prokáže cvičiteli.
- Na hodinách máme vypnuté mobilní telefony.
- Dále je zakázáno používání nahrávacích přístrojů, včetně fotoaparátů.

Děkuji za porozumění.