Bhagavadgíta neboli Píseň vznešeného

bh 

Úvodní slovo
Zpěv první - Sklíčenost Ardžunova
Zpěv druhý - Cesta vědění
Zpěv třetí - Cesta činů
Zpěv čtvrtý - Cesta oběti
Zpěv pátý - Cesta odpoutanosti
Zpěv šestý - Cesta rozjímání
Zpěv sedmý - Cesta pravého poznání
Zpěv osmý - Cesta soustředění
Zpěv devátý - Cesta královského učení
Zpěv desátý - Cesta zvěstování
Zpěv jedenáctý - Cesta zjevení
Zpěv dvanáctý - Cesta lásky a oddanosti
Zpěv třináctý - Cesta rozlišování
Zpěv čtrnáctý - Cesta sil přírody
Zpěv patnáctý - Cesta moudrosti
Zpěv šestnáctý - Cesta sil božských a démonských
Zpěv sedmnáctý - Cesta trojí lidské přirozenosti
Zpěv osmnáctý - Cesta odříkání