Mantry a jejich význam

Obecně se doporučuje mantra předáváná učitelm nebo ta, která se člověku zjevila ve snu. U jednoslabičných manter (s výjimkou Óm) je na místě opatrnost.

Podle tradice by je měl člověk dostávat výlučně od učitele. Tzv. védské mantry většinou obsahují jména božstev a považují se za nebezpečné.

Podle tradice mantry k Božské matce (Šakti) a bídža mantry dávají energii a mantry k Šivovi rozvíjejí vědomí.

Universální mantra Óm působí v obou směrech. Uvádí se také, že dlouhé mantry zlepšují paměť a krátké zlepšují soustředění.

Příklady některých manter:
Óm
Symbolických překladů je mnoho. Nejznámější mantra, v jednom klasickém spisu se uvádí, že Óm je loď, na které přepluješ moře strachu (tedy dosáhneš osvobození).

Óm Šánti
Šánti zmanená mír. Myslí se zde mír vnitřní i vnější.

Óm Namó Šivája
Mantra Šivy. Dává klid a "chladnou extázi".

So-Ham
Jsem To ("To" zde znamená nejvyšší princip). "Só" se pojí s nádechem "Ham" s výdechem.

Óm Trajambakam Jadžámahé - Sugandhimpuštivardhanam - Uruvárukamiva - Bandhanán - Mrtjórmukšíja Mámritát
Volný překlad:
uctíváme Tříokého (tj. Šivu), který voní a živí všechny bytosti. Jako se zralá okurka odděluje od stonku, ať mě oddělí od smrti a dá mi nesmrtelnost.

Óm Namó Nárájanája
Mantra vážící se k Višnuovi nebo podle jiného výkladu k božskému, jenž se projevuje v člověku. Zejména ve zkrácené verzi "Namó Nárájan" se používá i jako pozdrav.

Šrí Ram Džaja Ram Džaja Džaja Ram
Mantra vážící se k Rámovi, jenž statečně snášel strázně bolesti i ztráty. Je to mantra aktivního dobra.

Hari Óm
Mantra vážící se k Višnuovi odstraňujícímu hříchy. Také tuto mantru používají jógíni i jako pozdrav, očištuje, údajně ji často používají starší lidé.

Óm Tat Sat
Volný překlad:
Óm jsi Pravda. Užívá se při ukončení nějakého úkolu nebo jako modlidba za mrtvé.

Sarasvatí Mahálakšmí Durgadéví Namahá
Mantra obsahující jména tří mocných ženských božstev. Mantry k Božské Matce dávají sílu.

Hrím Gam Hrím Ganapataje Sváhá
Mantra ke Ganéšovi v podobě vládce Božích služebníků (obsahuje tři jednoslabičné bídža mantry). Mantry k dobráckému Ganéšovi se používají na počátku nějakého díla, v Indii je zvláště oblíben mezi řemeslníky, umělci i lékaři.

Óm Gam Óm
Mantra ke Ganéšovi viz výše.

Óm Vignéšvara
Mantra ke Ganéšovi jakožto odstraňovateli překážek.

Tan Nam Avatú
Ať mě to ochraňuje. Dává zvnitřnění a klid.

Mangalam
Štěstí přinášející. Lze použít i jako pozdrav (v našich podmínkách asi spíše v duchu). Óm Hrím Hansah.

Óm Hrím Hansah
Hrím je bídža mantra Bhúvanéšvarí ("ztělesnění kosmického prostoru jako matečníku všech věcí"). Hansa je labuť ve védách spojovaná se sluncem. V upanišádách symbolizuje individuální duchovní podstatu (átman), tvořící součást kosmické duše Brahma. Svámí Satjánanda ji doporučuje k léčení nemocí. Jiný výklad slova hansah je životní dech (han výdech, sa nádech a návrat osobní síly k jejímu vesmírnému zřídlu).

Óm Kafall Kafall Kafall
Mantra proti krádežím.

Óm Vrikodaraja Sváhá
Zlepšuje trávení, v Indii se používá i proti průjmům.

Óm, Ham Hanumaté Namaha
Mantra vážící se k Hanumanovi, opičímu králi a věrnému služebníku Rámy. K léčení a též k získání nadpřirozených sil.

Óm Maní Padmé Húm
Váže se k Avalókitéšvarovi (Buddha nejvyššího soucitu). Proslulá tibetská mantra, v tibeštině se ale vyslovuje poněkud jinak.

Óm Maní Padmé Húm Hríh
Varianta předchozí mantry, slabika "hríh" je bížda mantra vážící se k Buddhovi svrchovanému soucitu.

Dhanjavád, Dhanjavád, Dhanjavád, Ánanda
"Dhanjavád" znamená děkuji,"ánanda" blaženost. Děkovná, velmi krásná mantra, lze ji, jako mnoho jiných, také zpívat.

Zdroj: Karel Nešpor, Jóga a srdce