O poznání sama sebe

A jeden z mužů řekl:
Promluv k nám o POZNÁNÍ SEBE SAMA.
A Mustafa odvětil:
"Vaše srdce v tichu poznávají tajemství dnů a nocí. Ale vaše uši žízní po hlasu poznání vašeho srdce. Chtěli byste ve slovech poznat to, co jste vždycky znali v duchu. Chtěli byste se dotknout prsty nahého těla svých snů.
A je dobře, že to chcete.
Skrytý pramen vaší duše musí nutně vytrysknout a se zurčením spěchat k moři.
A vašim zrakům se odhalí poklad vašich bezedných hlubin.
Ale nehledejte váhy, které by zvážily váš neznámý poklad.
Nepokoušejte se měřit hloubku svého poznání tyčí nebo olovnicí.
Neboť vy sami o sobě jste bezmezným a nezměrným mořem.
Neříkejte: "Našel jsem pravdu", ale raději řekněte: "Našel jsem jednu pravdu."
Neříkejte: "Našel jsem cestu duše", raději řekněte: "Potkal jsem duši, kráčející po mé cestě."
Neboť duše kráčí po všech cestách.
Duše nekráčí přímočaře, ani neroste rovně jako rákos.
Duše se rozvíjí jako lotos s nesčetnými plátky svého okvětí."

Chalíl Džibrán; PROROK

Prorok