O přátelství

Pak řekl jeden mladík:
Promluv nám O PŘÁTELSTVÍ.
A Mustafa odvětil, řka:
"Váš přítel je odpovědí na vaše potřeby.
Je vaším polem, které oséváte s láskou a sklízíte s díkůvzdáním.
Je vaším krbem.
Neboť k němu přicházíte se svým hladem a vyhledáváte ho pro svůj klid.
Vysloví-li váš přítel své mínění, nebojíte se nesouhlasit, ani se nebráníte přitakat.
A když mlčí, vaše srdce nepřestává naslouchat jeho srdci.
Neboť v přátelství se všechny myšlenky, přání a naděje rodí a sdílejí beze slov, s radostí, která nečeká díků.
Odcházíte-li od svého přítele, nermoutíte se.
Neboť to, co v něm nejvíce milujete, může být v jeho nepřítomnosti jasnější, tak jako hora je pro horolezce jasnější z nížiny.
A nechť přátelství nemá jiný cíl než prohlubování ducha.
Neboť láska, která hledá něco jiného než poodhalení svého vlastního tajemství, není láskou, nýbrž jen rozprostřenou sítí zachycující pouze bezcenné.
A pro přítele ponechávejte to nejlepší, co máte.
Musí-li poznávat odliv vašeho proudu, dejme mu poznat také jeho příliv. Copak je vaším přítelem proto, abyste ho vyhledávali, jen když chcete ubíjet čas?
Vyhledávejte ho vždycky proto, abyste s ním čas prožili.
Vždyť on má naplnit vaši potřebu, ne vaši prázdnotu.
A přátelství ať oslazuje smích a sdílené radosti.
Neboť srdce nalézá své jitro a osvěžuje se v rose maličkostí."

Chalíl Džibrán; PROROK

 Prorok