Štír

Časový úsek: 24.10. - 22.11.
Živel: Voda
Vládce planety: Pluto
Princip: Zemři a buď, přeměna, ideál
Základní myšlenka: "Proměňuji"

Měkká krása podzimu se nyní nachází v mlhách. Listy padají ze stromů a mísí se s odpočívající půdou. Plody přírody, výraz životní síly, která se od jara tlačí k povrchu, se nyní chystají odumřít, aby mohly příštího jara opět s novou silou vstát z mrtvých.

Slunce vstupuje v této době do osmého znamení zvěrokruhu, Štíra. Štír zahajuje nejtajuplnější a nejznepokojivější fázi vývoje, v níž se člověk cítí konfrontován se smrtí, smrtí jako základní podmínkou možnosti vzniku nového života.

Smrt zde nemá význam nějakého pohřbívání života jako takového, nýbrž prezentuje stádium přechodu z jedné formy života do druhé. Ve znamení Štíra jde o přesun lidské hnací síly na duchovní úroveň.

Aspekt sexuality u Štíra není v prvé řadě plození, má spíše sociální rozměry. Jako "plodící" může být pochopen až tehdy, když člověk pozná, že je konfrontován se smrtí, když vytváří nový život, který pak dospívá jako nová generace.

Astrologicky vzdělaný psychoterapeut Roberto Sicuteri spatřuje zrozence Štíra v poli napětí mezi "skutečností těla a pravdou ducha". Jeho cílem je učinit zkušenost a připravit cestu ke svému skutečnému bytí a vnitřní proměně tím, že se vzdá svého malého vědomého ega a nechá ho zemřít.

Štír je znamením proměn, principu "zemři a staň se". Je symbolem překonání sebe sama a sublimace hnacích sil na duchovní úroveň. Ve znamení Štíra vzniká ze smrti nový život. Meditace, které jsou přiřazeny tomuto principu zvěrokruhu, se zabývají minulostí, jež umožňuje nové, odvahou, které je k tomu zapotřebí, a napětími, která při tom vznikají.

Ke Štírům náleží také královská cesta jógy - rádža-jóga. Meditace napětí

Meditace o životě a smrti
Zvěrokruh