Základy meditace

Co je meditace
Meditace je v průběhu tisíciletí vyzkoušená a stále znovu vylepšovaná technika, při níž dochází ke změnám vědomí. Kdo medituje, opouští obvyklé roviny bdění a vydává se do dosud neprobádaných oblastí své vlastní osobnosti, což znamená: Vědomí se během meditace současně rozlišuje, rozhlubuje a zvyšuje. Proto je meditace nejen jiným stavem vědomí, nýbrž také všeobsahujícím. Meditace dosahuje ke všem úrovním naší osobnosti, i k těm, které jsme dosud neznali, nebo znát nechtěli. Meditace nikdy nevytváří nic naprosto nového, utopického. Také se při ní nejedná o čistě duchovní gymnastiku nebo o cvičení uvolnění. Meditace obsahuje toto všechno a ještě mnohem víc.

Proč meditace
"Účelem života je obdiv", píše Osho. "Uvědomělost je neomezené vnímání všeho, co se děje." Toto absolutní vnímání nám většinou není dopřáno, protože naše bdělost je nyní schopna chápat pouze nepatrný úryvek reality. Všechno, co leží na druhé straně těchto mezí, je mimo dosah našeho vědomí, avšak přesto k dispozici. Meditace je cestou absolutního vědomí ke schopnosti komplexního vnímání. S pomocí meditace se daří vstoupit do zakázané oblasti, v níž bylo dosud uloženo nepřístupné bohatství osobnosti.

Působení meditace
Stres je jednou z nejčastějších zátěží západního člověka. Jeho symptomy jsou nervozita, podrážděnost, křečovitost svalů a přílišná námaha. Odborníci ho považují za příčinu četných civilizačních nemocí. Následkem stresu je nevyrovnanost v organismu jako reakce na vlivy životního prostředí. Při tom jsou snižovány veškeré udržující funkce organismu, jako trávení, výstavba a čištění buněk a stupňovány všechny aktivizující a mobilizující funkce. Organismus se připravuje na boj, nebo útěk. To je v určitých situacích smysluplné. Člověku se prostřednictvím stresových reakcí zpřístupňuje celá řada speciálních protiopatření, s jejichž pomocí může správně reagovat na podráždění životním prostředím, a pak se opět vrátit k harmonickému způsobu života. Vhodným prováděním meditace lze tyto symptomy eliminovat a harmonizovat tělo i duši.

K čemu dochází při meditování?
V šedesátých letech učinil americký filozof Robert Keith Wallace zajímavý objev. Při zkoumání elektrické aktivity mozku během meditace nechal data z počítače vyhodnotit v Institutu pro výzkum mozku. Počítač ohlásil podivuhodné výsledky. Při meditaci dochází v mozku ke zvláštnímu kolísání napětí. Wallace tím objevil čtvrtý stav vědomí. Až doposud byl odborníkům známý pouze stav bdělosti, spánku a snění. Tyto tři stavy bylo možné spolehlivě určit pomocí EEG. Nyní přibylo čtvrté stádium, které bylo charakterizováno krátce po začátku meditace přibýváním aktivity vln alfa v centrálních a frontálních úsecích mozku. Wallace hovoří o "transcendentálním stavu".

Cíl meditace
Meditace je cestou do hlubin vlastního nitra. Kdo se vydá touto cestou poznání, prochází všemi vnitřními vzkříšeními a zabývá se při tom svými starými, zapouzdřenými konflikty. Tyto konflikty jsou pak téměř jako mimochodem uvolňovány. To však není vlastním cílem meditace, nýbrž z krátkodobého pohledu příležitostně bolestným, z širšího pohledu ovšem vždy blahodárným doprovodným jevem. Skutečný cíl meditace leží o velký o kus hlouběji v našem nitru a lze ho slovy jen velmi obtížně popsat. Je to cesta, která může vést k osvobození z pout polarity.

Žijeme odděleně od jednoty ve světě protikladů, který hrozí rozpolcením našeho nitra. My však tušíme jakousi kosmickou zákonnost, rozsáhlou jednotu, a nazýváme ji "Bůh". To není otázka víry, pouze symbolu stavu, který neumíme vyjádřit slovy.

Díky meditaci můžeme opět dosáhnout zpětného spojení stímto nepopsatelným kosmickým věděním.

Zvěrokruh