Panna

Časový úsek: 23.8. - 22.9.
Živel: Země
Vládce planety: Merkur
Princip: Rozum, přizpůsobení, plánování, analýza
Základní myšlenka: "Zkouším"

Když se léto chýlí ke konci, stojí Slunce ve znamení Panny. Je to doba žní a země vydává plody, které zrodila. První půlka oblouku zvěrokruhu se blíží ke svému závěru: klíčící semena v beranu, doba květu v Býku, spojování s okolím v Blížencích, příjímání v Raku, zrání plodů ve Lvu, žně v Panně.

Ve znamení zvěrokruhu Panny ustupuje potřeba individuality, která u Lva dosáhla vrcholu. Symbol sfingy, která na lvím těle nese hlavu panny, astrolog Dane Rudhyar vykládá takto: z tvůrčího dramatu myšlenek se stává rozumové, analytické chápání.

Ve znamení Panny se musí člověk učit poslušnosti vůči všeobsahujícím kosmickým zákonům a vůči lidské společnosti. To od něj vyžaduje úctu před lidským druhem a dává mu příležitost k poznání, že božskost může být získána teprve tehdy, když je překonána vlastní duše.

Očistné dýchání
Meditativní omývání
Zvěrokruh