Střelec

Časový úsek: 23.11. - 21.12.
Živel: Oheň
Vládce planety: Jupiter
Princip: Pochopení, nadhled, tolerance, expanze, spravedlnost
Základní myšlenka: "Chápu"

Když Slunce probíhá na své dráze ve zvěrokruhu souhvězdím Střelce, je příroda zahalena do hlubokého mlčení v očekávání příchodu zimy. Veškerý život se stáhl do klína země, do neviditelnosti a skrytu, do duchovního světa. Tam se připravuje na znovuzrození.

Slunce na konci tohoto měsíce Střelce spěje k zimnímu slunovratu a nechává svou životodárnou sílu opět pomalu proudit na Zemi.

Symbolem Střelce je kentaur, bytost napůl kůň a napůl člověk, který napíná luk, aby své šípy poslal do nebe. V tomto obrazovém symbolu se spojují tři složky naší přirozenosti: tělesnost, pudovost, představována koněm, individuální duše, představována lidským tělem, nadlidskost, všeobsahující duch, božství, představované v podobě šípu posílaného k nebi.

Princip Střelce tak uvádí v platnost především harmonickou syntézu přírody, která vede podle Sicuteriho "k vyšším úrovním bytí".

Meditace rozpínání
Světelná imaginace
Zvěrokruh