Ryby

Časový úsek: 2.2. - 20.3.
Živel: Voda
Vládce planety: Neptun
Princip: Rozklad (smrt), poznávání, chaos, transcendence
Základní myšlenka: "Obětuji"

Cestou Slunce znamením Ryb se velký životní cyklus zvěrokruhu blíží ke svému konci. Je to doba přechodu od zimy k jaru. Analogicky k tomuto úseku přirozeného procesu bytí je znamení Ryb principem rozplynutí a znovuzrození. Povrch umírá, aby uvonil pohled na pozadí.

Astrolog a psychoterapeut Roberto Sicuteri k tomu říká:
"Podstata se vrací zpět do své esence. Všechno pevné se rozkládá do svého prvotního chaosu". Zdůrazňuje, ".... že znamením Ryb se uzavírá kruh mikrokosmického a makrokosmického dění, aby podle zákona cyklů začalo následně se znamením Berana nové roční období, ba dokonce jakási nová duchovně-psychologická změna a zrání". Ryby jsou znamení rozkladu. Popředí je odsunováno a zřejmým se stává pozadí.

Princip Ryb symbolizuje zpětnou vazbu k nekonečnu. K tomu se také vztahují doporučované formy meditace.

Meditace s hudbou
Meditace lásky
Zvěrokruh